palaute sivuista yhteystiedot

TEOLLISUUSLAKIMIESTEN YHDISTYS – INDUSTRIJURISTFÖRENINGEN RY

KUKA VOI HAKEA YHDISTYKSEN JÄSENYYTTÄ?


Yhdistyksen jäseneksi voi päästä oikeustieteen kandidaatin tai sitä vastaavan tutkinnon suorittanut teollisuudessa tai sen järjestöissä toimiva henkilö, jonka yhdistyksen johtokunta hyväksyy jäseneksi. Jäsenhakemus voidaan hyväksyä aikaisintaan vuoden kuluttua edellä mainitun tutkinnon suorittamisesta.

Erityisen ansiokkaasti yhdistyksen tai sen edustamien tarkoitusperien hyväksi toimineen henkilön voi yhdistyksen kokous johtokunnan esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua, eikä kunniajäsenellä ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa, ellei kunniajäsen ole myös yhdistyksen jäsen.


Tee jäsenhakemus nyt »