palaute sivuista yhteystiedot

TEOLLISUUSLAKIMIESTEN YHDISTYS – INDUSTRIJURISTFÖRENINGEN RY

EROAMINEN JA EROTTAMINEN YHDISTYKSEN JÄSENYYDESTÄ


Jäsenen, joka ei enää ole teollisuudessa tai sen järjestöissä toimiva henkilö ja joka on hyväkystty yhdistyksen jäseneksi näiden sääntöjen voimaantulon jälkeen, voi johtokunta erottaa yhdistyksestä.

Yhdistyksen johtokunta voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos tämä ei ole maksanut vuotuista jäsenmaksuaan seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Jäsenen tulee toiminnassaan yhdistyksessä ja sen ulkopuolella noudattaa alalla vakiintuneita ammattieettisiä periaatteita. Jäsenen, joka ei ole noudattanut näitä periaatteita, voi johtokunta, varattuaan jäsenelle tilaisuuden tulla asiassa kuulluksi, erottaa yhdistyksestä.