palaute sivuista yhteystiedot

TEOLLISUUSLAKIMIESTEN YHDISTYS – INDUSTRIJURISTFÖRENINGEN RY

JÄSENMAKSUT


Yhdistyksen jäsen suorittaa yhdistykseen vuosittain jäsenmaksun. Jäseneltä, joka on suorittanut jäsenmaksun vähintään viideltä vuodelta ja joka on hyväksytty yhdistyksen jäseneksi ennen näiden sääntöjen voimaantuloa, ei peritä jäsenmaksua hänen siirryttyään eläkkeelle.

Yhdistyksen johtokunta voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos tämä ei ole maksanut vuotuista jäsenmaksuaan seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

Erityisen ansiokkaasti yhdistyksen tai sen edustamien tarkoitusperien hyväksi toimineen henkilön voi yhdistyksen kokous johtokunnan esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua, eikä kunniajäsenellä ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa, ellei kunniajäsen ole myös yhdistyksen jäsen

Yhdistyksen jäsenmaksu on tällä hetkellä 60 euroa vuodessa.