palaute sivuista yhteystiedot

TEOLLISUUSLAKIMIESTEN YHDISTYS – INDUSTRIJURISTFÖRENINGEN RY

Tarkoitus


Teollisuuslakimiesten yhdistys toimii Suomen teollisuudessa ja sen järjestöissä toimivien lakimiesten yhdyssiteenä. Yhdistys edistää jäsentensä pysymistä yritystoimintaa koskevan koti- ja ulkomaisen lainsäädännön sekä talouselämän kehityksen tasalla. Teollisuuslakimiesten yhdistys perustettu vuonna 1955.

Teollisuuslakimiesten yhdistys ei ole ammattiliitto.

Toimintamuodot


Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluvat vuosittain valittava puheenjohtaja ja kahdeksan kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavaa jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtaja on Jyri Juusela, Senior Legal Counsel, Metsä Group.

Yhdistyksen päätoimintamuoto on lounaskokoukset, joita on yleensä kolme syksyllä ja neljä keväällä. Lounaskokouksissa on alustus yhdistyksen tarkoitukseen liittyvästä ajankohtaisesta aiheesta. Lounaskokousten alussa on varattu aikaa vapaamuotoiselle keskustelulle. Lounaskokoukset pidetään yleensä Helsingissä. Lisäksi yhdistys järjestää suppeita seminaareja.

Yleensä kesäkuun alussa järjestettävä kesäkokousmatka suuntautuu joka toinen vuosi kotimaahan, joka toinen vuosi ulkomaille. Kesäkokousmatkan tarkoituksena on perehtyä kohdepaikkakunnan tai maan elinkeinoelämään ja sen toimintaedellytyksiin.